RETUR OG ANGRERETT

 

ANGRERETT
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp av fysiske varer. Varene returneres uskadet sammen med utfylt retur/angrerettskjema (angreskjema i .pdf finnes HER) i posten 14 dager etter mottak til:

ANDERSENS BOKHANDEL
Georgernes Verft 12
5011 Bergen

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være sendt tilbake til oss i samme mengde og stand som du mottok den. Returforsendelse må betales av deg.
Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg. Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at vi mottar produktet fra deg.

Angrer du kjøpet før vi leverer varen, er det bare å ta kontakt på e-post (hei@andersensbokhandel.com) eller telefon (0047 97922170) så snart som mulig, så annullerer vi bestillingen kostnadsfritt.
Kontakt oss før du returnerer en vare.

OBS! E-bøker er personlige og blir knyttet til ditt brukerkonto straks etter kjøp. Det er ikke angre- eller returrett på e-bøker eller bøker med personlig signatur.

 

Det er den næringsdrivende som har opplysningsplikt før avtaleinngåelse etter §8 første ledd.

Utdrag fra § 8.Opplysningsplikt før avtaleinngåelse:

«Før det blir inngått en avtale om fjernsalg eller avtale utenom faste forretningslokaler, skal den næringsdrivende på en klar og forståelig måte gi forbrukeren opplysninger om:

a) varenes eller tjenestenes viktigste egenskaper, i den utstrekning kommunikasjonsmåten og varene eller tjenestene er egnet til dette,

b) der dette er relevant, funksjonaliteten, herunder relevante tekniske beskyttelsestiltak, for digitalt innhold,

c) det digitale innholds evne til å virke sammen med maskinvare og programvare som den næringsdrivende kjenner til eller med rimelighet kan forventes å kjenne til,

d) den næringsdrivendes identitet, slik som foretaksnavn, geografisk adresse og eventuelt telefonnummer, telefaksnummer og elektronisk postadresse, samt identitet og geografisk adresse til næringsdrivende det opptres på vegne av og som forbrukeren kan rette eventuelle klager til,

e) den samlede prisen for varen eller tjenesten medregnet avgifter, eller, dersom varens eller tjenestens art gjør at prisen ikke med rimelighet kan forhåndsberegnes, metoden for beregning av prisen, samt eventuelle tilleggskostnader til frakt, levering, porto eller annet, eller, dersom disse ikke med rimelighet kan forhåndsberegnes, at slike tilleggskostnader kan forekomme. For avtaler uten tidsbegrensning og for abonnementsavtaler skal den samlede prisen omfatte de kostnadene per avregningsperiode, og ved betaling med fast beløp, også de samlede månedlige kostnadene, og om de samlede kostnadene ikke kan forhåndsberegnes, metoden for beregning av prisen,

f) kostnadene for bruk av fjernkommunikasjonsmiddelet, når disse ikke beregnes etter grunntakst,

g) ordningene for betaling, levering, oppfyllelse, leveringsfrist og hvordan den næringsdrivende håndterer reklamasjoner,

h) at det foreligger angrerett og standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema), samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåtene for å bruke angreretten jf. § 20 første og annet ledd,

i) at forbrukeren må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes. Dersom varene etter sin natur normalt ikke kan returneres med post, skal kostnadene ved å returnere varene opplyses.»

Les mer på forbrukertilsynet sine nettsider. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Har du spørsmål om angrerettloven, forbrukerkjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet på tlf. 03737 eller les mer på www.forbrukerradet.no.

 

DEFEKT VARE
Er varen skadet, har feil eller mangler, erstatter vi selvfølgelig denne uten ekstra omkostninger for deg. Du må bare kontakte oss straks, sende pakken tilbake og betale returporto så leverer vi umiddelbart en ny og feilfri vare til deg. Varen sendes til:

ANDERSENS BOKHANDEL
Georgernes Verft 12
5011 Bergen

Vi krediterer returporto beløpet innen maks 14 dager etter at returen er mottatt.